Το προφίλ μας !!

Η εταιρική ταυτότητα είναι το «προφίλ» της κάθε επιχείρησης . Ηεταιρική ταυτότητα δημιουργεί  την «εταιρική προσωπικότητα» και τις αξίες που δημιουργούνται και ορίζουν την επιχείρηση αυτή. Μια επιχείρηση για να μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή και υπεύθυνη θα πρέπει να εχει την δική της εταιρική ταυτότητα. Η διαχείριση ο σχεδιασμός και η δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας […]

Read more